Liên kết là cách các bot của công cụ tìm kiếm nhìn thấy mối quan hệ giữa các trang web. Họ di chuyển từ trang web này sang trang web khác. Thông qua các liên kết dofollow, chuyển qua các ...