Điện trở – thành phần không thể thiếu trong mạch điện