iPhone 12 chỉ “đắt tiền” mà thôi liệu có đúng hay không?