Khám phá lợi ích của laptop trong cuộc sống hiện đại