Dây cáp điện hiện nay có rất nhiều loại phục vụ cho các công trình điện lực, người ta thường nói rằng nên sử dụng các loại dây cáp điện nhiều lõi thay vì các loại dây cáp điện 1 ...