Các loại cửa hàng, siêu thị mini hiện nay được đầu tư và xây dựng khá nhiều và ngày càng trở nên phổ biến. Ban đầu chỉ tập trung ở các thành phố lớn, nhưng gần đây mô hình các ...