Theo thông tin được trích trong cuộc họp quốc hội diễn ra vào chiều ngày 5/11, hiện nay các các bộ và nhân dân địa phương đang rất quan tâm đến vấn đề xử lý pin năng lượng mặt trời ...